Instrukcja obsługi bramki ARTNET DMX512 "ProMyk v1.2"

Instrukcja obsługi bramki ARTNET DMX512 "ProMyk v1.2"

Spis Treści:

1) Zasady bezpieczeństwa    
2) Budowa interfejsu i pierwsze uruchomienie interfejsu
3) Strona www konfiguracyjna interfejsu   
4) Rodzaje pracy interfejsu w zależności od połączenia ethernetowego
   
     a) Punkt-punkt   
     b) sieć LAN
5) Przykłady konfiguracji interfejsu w aplikacjach DMX512
6) Różnice w wersjach "ProMYK v1.2"  
 7)  Pojęcia użyte w instrukcji   
8) Rozwiązywanie problemów    

9)  Materiały dodatkowe , strony , oprogramowanie   
     a) Zagadanienia sieci komputerowych:   
     b) Opis protokołu ART-NET:   
     c) Opis protokołu DMX512:   
     d) Strony z oprogramowaniem aplikacji DMX512 (przykładowe):   
     e) Pomoc dla użytkowników na forach, aktualności i nowości w temacie     DMX512  
     f) Strony KWMATIK na FB, Twitter ,YT i inne :   

1) Zasady bezpieczeństwa  

Interfejs „PRO-MYK v1.2” jest zasilany napięciem 5V, więc nie stanowi zagrożenia , lecz zagrożenie mogą urządzenia DMX512 podłączone do złącza XLR3.
Należy zachować ostrożność przy podłączaniu urządzeń DMX512 ,szczególnie tych które emitują gorące substancje, wykonują ruch bądź mogą oślepić silnym strumieniem światła.
O tym jak bezpiecznie posługiwać się urządzeniami DMX512 regulują instrukcje dołączane przez producentów tych urządzeń.
Interfejs „PRO-MYK v1.2” po wyjęciu z pudełka ma ustawiony adres 192.168.1.22 i Universe nr 1 , podczas zmiany parametrów w przeglądarce interfejs powinien być odłączony od magistrali DMX512 . Po zapisaniu konfiguracji należy go podłączyć do magistrali DMX512 przy wyłączonym zasilaniu. Po upewnienie się że użytkownik jest w bezpiecznym położeniu, podłącza się zasilanie 5V do złącza DC IN (zasilanie innym napięciem jest zabronione ).
Interfejs „PRO-MYK v1.2” wykorzystuje protokół ART-NET , który jest zaimplementowany na sieci komputerowej. Oznacza to że sygnał sterujący urządzeniami DMX512 może pojawić się z każdego urządzenia LAN lub spoza LAN, dlatego przed poprawkami przy w/w urządzeniach należy zabezpieczyć się przed pojawieniem się sygnału DMX512 .
Interfejs „PRO-MYK v1.2” po zmianie konfiguracji może być gotowy do pracy poniżej sekundy (w zależności od pracy z DHCP lub adresowaniem statycznym)
2) Budowa interfejsu i pierwsze uruchomienie interfejsu  

Interfejs "ProMyk 1.2" wnosi nowe możliwości w sterowaniu oświetleniem poprzez ART-NET w porównaniu z wersją 1.11 . Sprzętowo dodano możliwość odbioru sygnału DMX512 i przekazanie go sieci komputerowej, także ma możliwość współpracy z RDM oraz możliwość rozbudowy do 1024 kanałów DMX512.
Złącze X2 jest więc opcjonalne i jest to opcja sprzętowa, a odbiór DMX512 i RDM są opcją oprogramowania.


Oznaczenie na górnej stronie obudowy zawiera opis złącz i funkcji diod LED. Podstawowym złączem dla magistrali DMX512 jest gniazdo X1 , X2 jest opcjonalne.

 Panel przedni służy podłączenia kabli LAN ,DMX512 , zasilania 5V z wydajnością prądową zasilacza minimum 0.5A(plus znajduje się na bolcu).
Na górze znajdują się otwory dla diod LED oraz wentylacji , od lewej:
 •  DMX_X1 (LED w kolorze czerwonym) , DMX_X2 (LED w kolorze zielonym)- Obie diody informują o odebraniu pakietu ART-NET dla skonfigurowanego numer UNIVERSE. 
 • LIVE (LED w kolorze niebieskim) - informuje o pracy procesora poprzez miganie, po uzyskaniu adresu IP dioda miga szybciej.
 • PWR (LED w kolorze niebieskim) - informuje o pojawieniu się zasilania dla całego urządzenia a szczególnie cześci optoizolowanej. Jeścli ta dioda się nie świeci a świecą inne oznacza to awarię przetwornicy. 
 Zestaw sprzedażowy PROMYK 1.2 rev.50 z zasilaczem 5V/1A i kablem RJ45/RJ45 UTP5 1 metr

 KWMATIK "PROMYK v1.2 R50A" bramka ARTNET DMX512 , płyta główna REV50 , wersja oprogramowania A (dla płyty REV 50 mogą inne wersje oprogramowania niż pierwsza rozszerzając o kolejne możliwości)
 Interfejs PRO-MYK v1.2 po wyjęciu z pudełka ma w ustawieniach fabrycznych ustawione takie parametry sieci komputerowej:
 • IP adres : 192.168.1.22
 • Maska : 255.255.255.0
 • Brama domyślna : 192.168.1.1
 • Adres ustawiony jako statyczny (DHCP wyłączone)
 "PROMYK v1.2" można podłączyć do :
 • komputera - (laptop, stacjonarny) poprzez złącze LAN (RJ-45) i w ustawieniach tego złącza nadać statycznie adres IP zgodnie poniższymi wytycznymi. Dopóki nie ustawi się adresu i włączy interfejs LAN po stronie komputera nie będzie komunikacji z bramką ART-NET.
 • ROUTER'a -  ( w znaczeniu typowych "domowych" urządzeń z wi-fi i kilkoma portami LAN/WAN)  poprzez złącze LAN, aby bramka ART-NET była widoczna musi operować w tej samej podsieci LAN. Można to osiągnąć ustawiając taką podsieć jak w ustawieniach fabrycznych ProMyk v1.2 lub zmieniając adresację na stronie konfiguracyjnej www bramki ARTNET  zgodną z adresacją na ruterze bądź włączając protokół DHCP 
 Protokół DHCP popularny w ustawieniach kart sieciowych komputerów dla automatycznego przyznania adresu (wystarczy po prostu podłączyć do rutera aby uzyskać adres IP , maskę itp ) , jest w Promyk v1.2 (także v1.11) domyślnie wyłączony, jest to typowe ustawienie dla tego typu urządzeń. Adresacja 192.168.1.x jest pójściem na rękę użytkownikom początkującym, ponieważ typowa adresacja dla ARTNET to adresy 2.x.x.x i 10.x.x.x . W sieciach ART-NET unika się stosowania DHCP i korzysta się z adresów statycznych.

Aby się pojawiło należy przykładowo wpisać adres połączenia lokalnego dla adresu IP v4 :
 •  IP adres : 192.168.1.2
 •  Maska : 255.255.255.0
 •  Brama domyślna  zostaje pusta.
Przykłady ustawienia adresu dla różnych systemów operacyjnych:
 • Okno to dotyczy Windows 10, dla innych wersji systemu operacyjnego firmy MICROSOFT : Windows 2000, Windows XP , Windows 7 , Windows 8 . Mogą być różnice .        
 • APPLE MAC OSX
 •  LINUX - można skonfigurować poprzez menadżera okienkowego lub poprzez konsolę. Na obrazie poniżej jest przykład konfiguracji dla obu kart sieciowych : bezprzewodowej(192.168.0.107) i przewodowego(192.168.1.2) przy masce 255.255.255.0 . Jeżeli karty sieciowe są w innych podsieciach możliwe jest korzystanie po WI-FI z internetu a po LAN sterowanie poprzez ART-NET. Ta zasada dotyczy również systemu MAC OSX i WINDOWS
 • ANDROID , IOS i inne na urządzeniach mobilnych bez złącza LAN - w urządzeniach bez złącza LAN (RJ-45) dostęp jest poprzez WI-FI z rutera do którego jest podłączony ProMyk. Adresacja sieci LAN z WI-FI musi być zgodna z Promyk.
Po ustawieniu adresu  IP w komputerze możliwy jest dostęp do strony konfiguracyjnej bramki ARTNET , fabrycznie ma ona adres 192.168.1.22 . Należy używać przeglądarek zgodnych z FIREFOX lub CHROME . INTERNET EXPRORER lub EDGE nie obsługują prawidłowo skryptów AJAX i  JS użytych w ProMyk.Więcej informacji w punkcie 3 i 4.

3) Strona www konfiguracyjna interfejsu    

Oprogramowanie wewnętrzne(firmware) na standardowym porciewww 80 wystawia stronękonfiguracyjną . Przy pierwszym 
uruchomieniu jej adres to 192.168.1.22 maska 255.255.255.0a MAC ADRES : 00-08-DC-29-4C-7F , używa tylko adresowania IPV4.0.
 Interfejs Pro-Myk posiada  wbudowaną stronę www
 konfiguracyjną (podobieństwo do typowych ruterów domowych).Preferowana przeglądarka www to  CHROME (FIREFOX też działa  prawidłowo) . Na tej stronie oprócz ustawień ethernetowych można ustawić parametry dotyczące samegoDMX512 : 
ART-NET Universe : numer"świata" w którym będzie operował ,każdy UNIVERSE to 512 kanałów . Dla każdego interfejsu ustawienie innego ART-NET( należy pamiętać żenależy zmienić końcowyoktet adresu MAC,abyuniknąć konfliktu )
 MAB (MARK AFTER BREAK ) -czas trwania poziomuwysokiego po skończeniu się czasu BREAK ,minumum to 8uS 
 BREAK - czas trwania poziomu niskiego wynosząca minimum 88uS,wywołująca z MAB i wartością 0 kanału 0reakcję w odbiornikachDMX512 na odbiór ramki DMX512 . Z reguły się nie zmienia MAB i BREAK ,ale przypadku problemów z niektórymi urządzeniami DMX512 zmiana tych czasów może poprawić działanie.

Po przyciśnięciu przycisku "Zapisz / Save" następuje walidacja danych i zapis do pamięci flash , w przypadku ustawień IP z którymi nie poradzi sobie ruter lub karta sieciowa , interfejs ma przycisk do przywrócenia parametrów fabrycznych(adres 192.168.1.22) . Po zapisie interfejs resetuje się i przystępuje z nowymi ustawieniami. Interfejs przechowuje w pamięci FLASH jedną konfigurację . 
Inne pola :
 "FLASH SAVE #:" pokazuje ile razy była zmieniania konfiguracja. Model : Nazwa i wersja modelu interfejsu Firmware : nazwa kompilacji oprogramowania interfejsu , w przypadku problemów należy podać aby można się odnieść do potencjalnych "bug'ów"
 S/N : numer seryjny interfejsu  
DHCP/STATIC : Ustawienie czy adres ma być statyczny czy korzystać z protokołu DHCP . Zaletą DHCP jest "dopasowanie" adresu IP, maski , bramy domyślnej do podłączanej sieci bez konieczności zmian w ruterze . Należy pamiętać że adres IP interfejsu się zmieni i aby go znaleźć należy posłużyć się narzędziami rutera lub programów DMX512 wykrywających urządzenia ART-NET .  
Gdy adres się zmieni przy pomocą protokołu DHCP , to informację o nowym adresie można znaleźć: 

poprzez ruter  
aplikację skanującą sieć komputerową
 poprzez aplikację ART-NET np. : na ANDROID DMX 4 ALL (rys. 3) lub OSRAM(rys. 4 i 5), telefon połączony z ruterem poprzez Wi-Fi zyskuje możliwość kontroli urządzeń DMX512 oraz uzyskanie informacji o każdym urządzeniu DMX512 w sieci


Przebieg sygnału DMX512 od początku do kanału nr 1, czas trwania syinału BREAK i MAB możemy ustawić w za pomocą strony konfiguracyjnej. Czas trwania jednego bitu to 4uS co oznacza prędkość 250kbit/s z dwoma bitami stopu

 


4) Rodzaje pracy interfejsu w zależności od połączenia ethernetowego   
     a) Punkt-punkt    

polega na zestawieniu połączenia bezpośredniegomiędzy interfejsem a kartą sieciową komputera ,adres IP karty sieciowej musi być w przestrzeni adresowej danej sieci.  Nie działa wtedy z reguły protokół DHCP
 

      b) sieć LAN  
połączenie kablem między interfejsema gniazdem LAN w ruterze
 (lub w switchu warstwy 3 z możliwością rutowania ) zwiększa możliwości o DHCP, Wi-FI (zależy od rutera) , liczbę podłączonych innych interfejsów. Ruter z Wi-Fi daje dostęp urządzeń mobilnych,
  odchodzą uciążliwe kable . Przy zwykłym switch’u lub HUB’ie należy zachować adresowanie statyczne

 
  5) Przykłady konfiguracji interfejsu w aplikacjach DMX512


  Konfiguracja w każdej aplikacji sprowadza się do sparowania numeru Universe ART-NET z interfejsu z tym z aplikacji. W każdej aplikacji okna konfiguracji wyglądają inaczej ale zasada jest taka sama.
 • QLC+  - Dla początkujących godny polecenia aplikację QLC+ ,gdyż działa ona na systemach WINDOWS i LINUX oraz na komputerach Apple MACintosh. Jest prosty w konfiguracji oraz posiada zakładkę
  „SIMPLE DESK” gdzie za pomocą suwaków zadajemy wartości kanałów DMX512
  Dla skonfigurowanej karty sieciowej kompurtera z adresem IP 192.168.1.2 zaznaczyć output a następnie przejść do ikony ustawień (symbol klucza )
Ustawić numer Universe zgodny z ustawienia strony konfiguracyjnej (fabryczny to numer 1)                       

 Przykład dla sieci typowej dla ART-NET 2.x.x.x z maską 255.0.0.0 dla adresowania statycznego,ART-NET universe
ustawia się zgodnie z numerem Universe z przeglądarki, QLC+ równie dobrze działa z adresacją192.168.x.x ,10.x.x.x ,172.16.x.x
i użyciem DHCP. Należy sprawdzić jaka jest sieć na ruterze bądź karcie sieciowej. W tym przykładzie adresem IP karty sieciowej jest 2.0.0.10 więc dla "output" został wybrany taki adres

    Oprócz tego dostępne są na kanale filmy instruktażowe : 
    Przykład konfiguracji aplikacji QLC+ do sterowania 2048 kanałów (4
   Universe) za pomocą 4 interfejsów KWMATIK PRO-MYK v1.11
     Konfiguracja QLC+ w LINUX dystrybucja UBUNTU za pomocą protokołu ART-NET
    
  • FREESTYLER X2 -
   Aby zmiany były aktywne należy wyłączyć i włączyć freestyler dmx a czasami nawet zrestartować WINDOWS. Warto dokłądnie spojrzeć na zdjęcie niżej, gdyż ze względu na niefortunny sposób konfiguracji dochodzi do wielu błędów. Dodatkowo jest dostępny film instruktażowy : Konfiguracja interfejsu KWMATIK "PRO_MYK v1.11" w programie FREESTYLER DMX512
   FREESTYLER X2 - konfiuracja w oknie setup , należy wybrać kartę sieciową i wpisać adres BROADCAST , w przypadku gdy adres IP Promyk  jest fabryczny należy wpisać dosłownie jak w okienku czyli "x.x.x.255".  Network adapter to adres IP karty komputera a nie ProMYK'a lub innej bramki ART-NET -> Jest to częsty błąd
  • MADRIX
   W MADRIX należy zwrócić uwagę że nr Universe jest o 1 wyższy z tym co jest skonfigurowane w ProMyk
  • MAGICQ CHAMSYS -
   Adres IP interfejsu to 192.168.1.22 , zaś Universe nr 1 został zmieniony na nr 2

   Adres w systemie Windows zmienia się w ustawieniach IP v4
      
  Sygnał DMX512 powinien się pojawić , a na interfejsie "Pro-myk " zapalić czerwona dioda LED

  Na koniec w zakladce "view settings" / Hardware " ustawiamy "REDUCED RATE OUTPUT " na "continuous"

  • LIGHT JOCKEY M-PC/ ONYX OBSIDIAN
   
  Aplikacja pracuje w sieci 2.x.x.x z maską 255.0.0.0, nie działa w sieci 192.168.x.x/24  • JINX
  Ustawienia dla UNIVERSE nr 2 i adresu karty sieciowej 192.168.1.224
  • OSRAM (ANDROID) - aplikacja działająca na systemie ANDROID ,więc dostęp jest po WI-FI do rutera gdzie podłączony jest ProMyk do złącza LAN

  Aplikacja OSRAM prawidłowo odczytuje konfigurację ProMyK i ustawia się na skonfigurowanym numerze UNIVERSE nr 4. Adres promyka 192.168.1.102 inny niż standardowy gdyż włączono protokół DHCP.

  Do wykrycia interfejsu ProMyk należy zaznaczyć BRODCAST

  6) Różnice w wersjach "ProMYK v1.2"  

   
           Modele zaczynające się od nazwy PRO-MYK to nowe interfejsy typu ETHERNET /DMX512 oparte o protokół ART-NET. Protokół ART-NET ( DMX512 OVER Ethernet) podobnie jak znany z automatyki przemysłowej MODBUS TCP może być przesyłany w strumieniu danych sieci komputerowej. Dzięki temu popularny standard ETHERNET jest nośnikiem parametrów sterującym oświetleniem na znacznie większą skalę niż pojedynczy zakres 512 kanałów jak w typowym DMX512. W strumieniu danych ethernetowym takich zakresów 512 kanałów , zwanych Universe może być o wiele więcej niż przy zastosowaniu tradycyjnych szeregowych interfejsów jak np OPENENTTEC USB. Liczba Universe'ów jest zależna od wersji protokołu ART-NET (najnowszy to nr 4).

  ProMyk v1.11 - pierwszy model z serii w seryjnej sprzedaży, cechy urządzenia:
  • Przyznany przez "Artistic Licence Holdings" numer OEM dla każdego produktu związanego z protokołem ART-NET "0x294c"
  • Zgodność z protokołem ART-NET w wersjach 1-4
  • Prędkość połączenia ethernet 10/100 Mbit/s oraz możliwość zmiany MAC adresu (ostatni oktet)
  • obsługa DHCP
  • Zmiana nr Universe od 0 do 254 (255 x 512 kanałów DMX512)
  • regulacja parametrów MAB i BREAK dla sygnału DMX512
  • Gniazdo dla DMX512 w formacie XLR-3 firmy Neutrik , magistrala DMX512 odizolowana od strefy mikroprocesora i karty sieciowej opto-izolacją 2,5KVolt na linii i 1kV na zasilaniu. Zabezpieczenie linii DMX512 przed elektrostatyką
  • Dla linii DMX512 standardowa obciążalność prądowa 32 urządzenia, prędkość 250kbit/s , długość magistrali maks. 300 metrów, liczba kanałów 512
  • zasilanie 5V /300mA gniazdo zasilania micro-USB z montażem przewlekanym
  • możliwość zapisu w pamięci FLASH jednej konfiguracji
  • przycisk powrotu do ustawień fabrycznych (aktywny po ciągłym trzymaniu przez 11 sekund
  • Obudowa z materiału PCV z elementami metalowymi mocującymi i dystansowymi, grubość scian 3mm, w podstawie obudowy są uchwyty do mocowania na innych elementach za pomocą opasek kablowych, wymiary 91x76x41mm 
   

   
  Promyk v1.2 - następca modelu 1.11 ,dodano :
  • możliwość sprzętowa odbioru sygnału DMX512 (ARTNET IN)
  •  możliwość sprzętowa obsługi protokołu RDM
  • Druga dioda LED do informacji nadawania dla drugiego UNiverse (identyfikacja w aplikacjach DMX512 przesunięcia +1 numeracji Universe'ów)
  •  możliwość rozbudowy o dodatkowe złącze x2 dla uzyskania 1024 kanałów DMX512 , wersja z dwoma złącza będzie oznaczona ProMyk 1.2 x2
  • różne wersje firmware w zależności od potrzeb użytkownika

   wersja w seryjnej produkcji w podstawowej wersji ma oznaczenie "ProMyk 1.2 x1a"

  7)  Pojęcia użyte w instrukcji     Protokół ART-NET - może być przesyłany drogą kablową(miedź i
  światłowód) i radiową (WI-FI). Dzięki temu interfejsy sieciowe opierające się o
  ten protokół nie wymagają zainstalowania sterowników. Do obserwacji ramek tego protokołu używa się znanych i popularnych narzędzi sieciowych jak : WIRESHARK ,TCPDUMP ,TSHARK itp. Ostatnia wersja numer 4 pochodzi z 2016 i może obsłużyć do 32768 Universe'ów, jest otwarty i zwolniony od opłat , dzięki temu liczba aplikacji DMX512 zgodnych z nim jest ogromna, większa niż dla standardu OPEN ENTTEC. Do przesyłania ramek ART-NET używany jest protokół UDP (ang. User Datagram Protocol) i wykorzystany jest port nr 6454. Na tym porcie jest urządzenia ART-NET nasłuchują i odsyłają komunikaty do aplikacji sterujących.
  Dlatego powinien być on odblokowany na firewall. W aplikacji DMX512 ustawia się numer Universe i aby dane sterowały oświetleniem poprzez złącze XLR-3 (xlr-5) taki sam numer Universe musi byc ustawiony na interfejsie PRO-MYK.


  DMX512 - standard cyfrowej komunikacji sieciowej najczęściej stosowany
  w systemach sterowania oświetleniem (blendery, głowy, stroboskopy, skanery,
  reflektory, świecące podłogi, itp.) i efektami scenicznymi (wytwornice dymu,
  wyrzutnie konfetti) na koncertach, w teatrach, itp. Sterowanie odbywa się
  zazwyczaj z poziomu konsoli sterującej realizatora. Standard opracowany został w 1986 r. przez Amerykański Instytut Technik Scenicznych (USITT). Dopiero w 1990r. otrzymał nazwę DMX512. Sygnał przesyłany jest poprzez magistralę RS-485, praktycznie 2 przewody na których są przeciwstawne stany ,czyli jest totransmisja różnicowa. Standardy elektryczne są takie same jak dla standardu RS-485. Przewód masy nie jest konieczny, ponieważ nośnikiem informacji jest różnicapotencjału pomiędzy przewodami Data+ i Data-.Maksymalna liczba urządzeń w jednej
  linii to 32 sztuki bez zastosowania wzmacniacza sygnału. Można jednak zwiększyć pojemność systemu, stosując specjalne aktywne rozdzielacze. System posiada pojemność 512 niezależnych kanałów, z których każdy może przyjąć jeden z 256 poziomów. Standardowo urządzenia do przesyłania dmx512 używają wtyczek i gniazd XLR3 i XLR5

   

  DHCP - umożliwia dynamiczne przydzielanie adresów (Dynamic Host Configuration Protocol) oraz innych elementów konfiguracji (bramka, maska). Serwer DHCP dysponuje pewną pulą adresów, które przydziela zgłaszającym się do niego komputerom. W ProMyk domyślnie DHCP jest wyłączony ,dzięki temu można go podłączyć do złącza LAN w komputerze , nadać adres IP statyczny i uzyskać połączenie.


   
  8) Rozwiązywanie problemów    


  W przypadku działania urządzenia niezgodnego z zamierzeniami należy
  podzielić strefy występowania problemów :
  zasilania - obserwowanie LED 2(miganie 2x na sek brak sieci komp., 3x
  na sek. jest sieć komp. ,brak migania procesor nie pracuje) i LED 5
  (ciągłe świecenie -> dobrze). Zbyt niska wydajność zasilacza (poniżej
  0,25 A) może się wiązać z problemami działania DHCP lub brakiem
  sygnału dmx512 na magistrali. Także może zaistnieć przypadek
  uszkodzenia zasilacza takiego rodzaju , że napięcie będzie podawane,
  dioda LED5 będzie się świecić , natomiast dioda LED 2 może w ogóle nie
  migać lub poza opisem, są to przypadki generowania impulsów (tzw
  "sianie" przepustnicy ) i należy zminić na inny.
  sieci komputerowej - j/w zachowanie LED LIVE i świecenie diod LED na
  Złączu RJ45 (Dioda LED zielona świeci w przypadku istnienia
  połączenia, a żółta miga przy przesyłaniu danych). Przy pierwszym
  połączeniu karta sieciowa lub LAN musi być ustawiony do działania w
  sieci o adresie 192.168.1.0 , czyli 192.168.1.XXX z maską
  255.255.255.0 . Fabryczny adres interfejsu PRO-MYK to 192.168.1.22 .
  Jeśli do LAN podłącza się więcej niż jeden interfejs należy zmienić
  ich adres MAC aby nie było konfliktu. Dla podstawowej numeracji ART-
  NET 2.0.0.0/8 nie wolno stosować protokołu DHCP, jest on wyłącznie dla
  sieci zaczynającej się od 10.x.x.x ,172.16.x.x, 192.168.x.x . ART-NET korzysta z protokołu UDP i portu 6454 , należy go odblokować w
  ustawieniach systemu operacyjnego oraz wszelkim sprzęciu sieciowym. Do
  analizy ramek ART-NET świetnie nadaje się program WIRESHARK z
  ustawionym filtrem na port UDP 6454. Aplikacja do wyszukiwania węzła
  ART-NET wysyła ramkę z OPCODE 0x2000 , węzeł odpowiada ramką z opcode
  0x2100 , zaś ramki z wartościami DMX512 występują z opcode 0x5000. W
  nich można dostrzec numer Universe i porównać z tym ustawionym w
  plikacji DMX512 oraz w PRO-MYK.
  • magistrali DMX512 - Złącze x1 XLR-3 jest wyjściem sygnału DMX512. W czasie nadawania napięcie (w zależności od uśredniania pomiaru) około 1V.


  9) Materiały dodatkowe , strony , oprogramowanieZagadanienia sieci komputerowych:
  1. podstawy LAN [link 1]
  2. podstawy LAN i adresowania [link 2]
  3. http://sequoia.ict.pwr.wroc.pl/~witold/unixintro/inetintro_s.pdf
  b)
  Opis protokołu ART-NET:
  1. https://livesound.pl/tutoriale/3973-art-net-co-to-takiego
  2. https://art-net.org.uk/
  c)
  Opis protokołu DMX512:
  1. http://dmx512.krb.com.pl/dmx_prot.htm
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/DMX512
  d) Strony z oprogramowaniem aplikacji DMX512
  (przykładowe):
  1. http://freestylerdmx.pl/
  2. https://www.qlcplus.org/
  3. OSRAM https://play.google.com/store/apps/details?
  id=com.sylvania.dmxcontroller&hl=pl
  4. Aplikacje korzystające z ART-NET na systemie android
  https://play.google.com/store/search?q=art-net&c=apps&hl=pl
  5. https://www.madrix.com/
  6. https://www.lightriderapp.com/
  7. https://secure.chamsys.co.uk/magicq
  8. http://www.live-leds.de/jinx-v1-3-with-resizable-mainwindow-real-dmx-
  and-sacne1-31/
  e) Pomoc dla użytkowników na forach, aktualności i
  nowości w temacie DMX512
  1. grupa wsparcia dla użytkowników "QLC+ Polska" na FB [link]
  2. grupa wsparcia dla użytkowników "Freestyler DMX512" na FB [link]
  3. Grupa FREESTYLER POLSKA [link]
  f)
  Strony KWMATIK na FB, Twitter ,YT i inne :
  1. Produkty KWMATIK na Allegro.pl [link]
  2. Produkty KWMATIK na OLX [link]
  Instrukcja obsługi ( v1.03) interfejsu KWMATIK PRO-MYK v1.11 www.kwmatik.pl
  18/193. FB: [link]
  4. twitter: [link]
  5. kanał na Youtube: [link]
  6. FB Oświetlenie dyskotekowe dekoracyjne kontrola poprzez DMX 512 :
  [link]

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz