czwartek, 25 marca 2021

GRANDMA onPC, ONYX , dot onPC : konfiguracja i rozwiązywanie problemów w aplikacjach pracujących w puli adresów IP 2.x.x.x/ 10.x.x.x

 Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematu konfiguracji bramek ARTNET DMX512 w aplikacjach z wyższej półki niż Freestyler , Qlc+ itp. Te aplikacje zostały wymienione w tytule.

Pula adresów dla sieci ART-NET :

 1.  PRIMARY : 2.x.x.x maska 8 bitów (inny zapis maski ośmiobitowej 255.0.0.0) , zakres adresów  2.0.0.1- 2.255.255.254 ,  adres broadcast 2.255.255.255
 2. SECONDARY: 10.x.x.x maska 8 bitów (inny zapis maski ośmiobitowej 255.0.0.0) , zakres adresów  10.0.0.1- 10.255.255.254 ,  adres broadcast 10.255.255.255

Bramka DMX512 "PROMYK 1.2" ma fabrycznie ustawiony adres 192.168.1.22/ maska 24 bitowa (inny zapis 255.255.255.0) , który operuje w puli adresów IP popularnej w sieciach LAN. Rutery domowe przeważnie mają ustawione takie adresy IP , stąd po podłączeniu do złącza LAN takiego rutera bramka ARTNET startuje od razu i za pomocą aplikacji DMX512 na  OS Android,Windows Phone , IOS można sterować "lampami DMX512" bezprzewodowo. Również aplikacje popularne jak  Freestyler , Qlc+ działają z tą pulą adresów.

Jednak do pracy z GrandMA i podobnych należy przestawić się na zakres IP ARTNET PRIMARY lub SECONDARY. Do tego służy strona konfiguracji "PROMYK 1.2" dostępna pod adresem 192.168.1.22 (przy fabrycznych ustawieniach). Procedura dla poszczególnych aplikacji jest dostępna w poradniku video na YT.Analogicznie do dot2 onPC konfiguruje się w aplikacji GrandMA onPC. 

W skrócie polega to na przestawienia adresu IP z fabrycznego na adres z puli 2.x.x.x i zapisaniu go w "PROMYK 1.2" a potem ustawienie karty sieciowej też na tą pulę. To zadanie jest proste i nie powinno być z tym problemów , jednak czasami czynnik ludzki lub komputerowy spowoduje problem , stąd niżej przedstawione zostaną pytania i odpowiedzi na popularne błędy.

 1. Jak włączyć /wyłączyć kartę sieciową w systemie Windows ? Należy wejść w ustawienia / sieć i kliknąć w ikonę interesującej nas karty sieciowej .
 2. Ustawiona została karta sieciowa na adres IP 192.168.1.2 a nie ma połączenia z "PROMYK 1.2"
  Ustawiona została zła maska podsieci , jest 8 bitowa 255.0.0.0 a powinna być 24 bitowa 255.255.255.0
 3. Czy można korzystać z internetu jeśli "PROMYK 1.2" jest podłączony do karty sieciowej przewodowej a INTERNET jest dostępny przez WIFI z rutera domowego? Tak , pod warunkiem że adresacja sieci nie pokrywa się dla jednej i drugiej karty. Najlepiej to sprawdzić z poziomu wiersza poleceń (wpisując polecenie cmd otwiera się okno wiersza poleceń zwanej dalej konsolą) . W konsoli należy wydać polecenie "ipconfig /all"Jak widać na zrzutach ekranu adres IP dla karty sieciowej przewodowej "ETHERNET 2" jest 2.0.0.2 z maską 255.0.0.0 a adres IP WIFI 192.168.1.20 , stąd poprzez wydanie polecenia "tracert 8.8.8.8" , komenda służy do określenia drogi pakietów sieciowych od  komputera do serwera DNS google'a (najprostszy adres IP do zapamiętania użyty w tym przykładzie)

Jeśli bramka ARTNET miałaby adres 192.168.1.x należy dla uzyskania komunikacji wyłączyć kartę WI-FI i zmienić adresację dla jednego lub drugiego urządzenia.

4. Ustawiono adres PROMYK 2.0.0.22 oraz tak samo karty sieciowej w komputerze 2.0.0.22 , dlaczego nie działa jeśli adresy są takie same ?  Nie będzie działać bo podstawowa zasada w sieciach IP zakazuje używać tych samych adresów w tej samej sieci , adresy muszą być unikatowe. Zmiana

5. "Promyk 1.2" został przywrócony do ustawień fabrycznych i ma adres IP 192.168.1.22, karta sieciowa PC została zmieniona na adres 192.168.1.2 a mimo to nie ma łączności z bramką ARTNET. Co zrobić ? Z jednych narzędzi jest polecenie ping z konsoli wydając polecenie "ping 192.168.1.22"

Mimo że na karcie sieciowej został wpisany adres 192.168.1.2 to karta nie przestawiła się na zadany adres, gdyż odpowiedź jest udzielana z adresu 2.0.0.2 , najprościej jest wyłączyć i włączyć kartę sieciową i sprawdzić ping jeszcze raz
Teraz jest prawidłowo . Gdyby problem nadal istniał może być to przyczyną wady sterownika urządzenia , blokady przez oprogramowanie typu firewall ,antywirus . Należy te programy wyłączyć. Gdyby było jeszcze gorzej że komputer ma problem z systemem operacyjnym należy użyć innego komputera , szkoda czasu na walkę z niesprawnym narzędziem. Nie jest to zakresem pomocy sprzedawcy bramki ARTNET.

6. Łączność z bramką ARTNET jest natomiast nie świecą "lampy DMX512" mimo prawidłowej konfiguracji w aplikacji i dodaniu odpowiednich fixtur.

Może to być związane z "nie trafieniem " w numer Universe. Numeracja w aplikacji DMX512 zaczyna się od "1" a w protokole ARTNET od "0" , więc ustawiając w Grandma onPC  nr Universe na nr 1 nadajemy w rzeczywistości na numer fizyczny "0" , gdy w "PROMYK 1.2" fabrycznie są ustawione nr 1 i 2 . 
 Dobrym narzędziem do sprawdzenia co wychodzi z aplikacji DMX512 jest darmowa aplikacja WIRESHARK

Aby włączyć filtr dla ramek ART-NET należy wpisać "udp.port=6454", ramki z Opcode 0x5000 ArtDMX zawierają informację dla wyjść DMX512 z wartościami kanałów i numerem Universe. Jak na obrazku wyżej należy rozwinąć część podświetloną

Widać wartości kanałów , numer Universe w tym przykładzie równy jest zero .

Uwaga ! Gdy z aplikacji DMX512 wychodzi kilka/kilkanaście Universe z adresem Broadcast np 2.255.255.255 (10.255.255.255) może ona doprowadzić do zawieszenia kart sieciowych SWITCH'a, ROUTER'a. 

Należy wyłączyć nieużywane a używane zamienić na adresy UNICAST np : 

 •  adres IP "Promyk  1.2DX2" 2.0.0.22 z UNIVERSE 0,1 -> dla tych Universe ustawić adres UNICAST 2.0.0.22
 • adres IP "Promyk  1.2DX2" 2.0.0.23 z UNIVERSE 2,3 -> dla tych Universe ustawić adres UNICAST 2.0.0.23

7. Router domowy odrzuca adresację LAN 2.x.x.x , co zrobić ? Ustawić adresację 10.x.x.x , w aplikacjach DMX512 zamienić początek adresu IP "2" -> "10" 

8. Jak sprawdzić najprostszą metodą czy wyjście DMX512 nadaje sygnał DMX512 ? Za pomocą miernika uniwersalnego sprawdzić napięcie na pinach 3 i 2 w złączu XLR-3 . W wersji DX1/DX2 PROMYK 1.2 sygnał DMX512 jest nadawany cały czas (profil 2-10)


wartość napięcia w zależności od miernika waha się  od -0,5 do - 2V . Jest to pomiar niedokładny i służy tylko do oszacowania zjawiska . Gdy zmienia się wartość kanału DMX512 również zmienia się wartość napięcia . 

9. Dlaczego Wersja "PROMYK 1.11" , "PROMYK 1.2" w grandma onPC nie działa prawidłowa bo "lampa DMX512 " migocze ?

 Dopiero wersje PROMYK 1.2 DX1/DX2 działają prawidłowo , stare wersje należy aktualizować albo wymusić w aplikacji częstsze nadawanie sygnału DMX512 , przykład z CHAMSYS .


wtorek, 2 lutego 2021

Nowa wersja 'DX2' bramki artnet "PROMYK 1.2" z 1024 kanałami DMX512 i MODBUS TCP

        Miało nie być wersji z dwoma wyjściami DMX512 (2 Universe w jednym interfejsie, czyli 1024 kanały DMX512) w sprzedaży ale jednak będzie . Ze względu na zamknięte lokale postanowiłem dodać obsługę protokołu  Modbus TCP, dzięki temu uzyskuje się konwerter MODBUS TCP/ DMX512 , którego można użyć w każdej aplikacji SCADA lub podobnych systemach automatyki przemysłowej i domowej np: domoticz .  

Zaimplementowanie tego protokołu wymogło innego podejścia do wysyłania sygnału DMX512 i został odnaleziony błąd w obsłudze kanałów  DMA. To otworzyło drogę do prawidłowego i stabilnego  działania bramki ARTNET DMX512 z dwoma wyjściami.


Protokół MODBUS TCP działa równolegle do protokołu ARTNET, korzysta ze wspólnej puli danych dla pierwszego UNIVERSE.  Zamiast ustawiania oddzielnego czasów MAB /BREAK, wprowadzono profile pracy DMX512:

 1. zgodny z Promyk 1.11 i 1.2 (nie działa modbus TCP)
 2. do 10. profile DMA z dwoma wyjściami i obsługą MODBUS TCP ,różnią się czasem odświeżania ramki DMX512 oraz wartościami ustawień dla czasów MAB/BREAK

 

Aby oszczędzić pasmo wykorzystania sieci LAN zaleca się nadawanie UNICAST zamiast BROADCAST (w tym przykładzie byłoby 192.168.1.255) dla każdego Universe.

wtorek, 29 grudnia 2020

LIGHT JOCKEY M-PC/ ONYX OBSIDIAN i konfiguracja bramki Artnet "PROMYK 1.2"

   W instrukcji v1.0 dla "PROMYK 1.2" ( https://kwmatik.com.pl/pdf/p12r50a-doc.pdf  )na stronie 8 znajduje się opis dla tej aplikacji. W odróżnieniu od QLC+ czy FREESTYLER nie działa na adresacji 192.168.x.x/24 lub /16.  

Należy zgodnie z instrukcją zmienić adresację w "PROMYK 1.2" na :

 •  adres 2.x.x.x np: 2.0.0.22 , 2.0.0.161
 • maska 255.0.0.0
 •  brama domyślna 2.0.0.1
ustawienia w bramce artnet dmx512 poprzez stronę www konfiguracyjną, zmiany należy zapisać w urządzeniu

  W komputerze dla karty sieciowej ustawić :

 • adres 2.x.x.x np: 2.0.0.2 , 2.0.0.102 itp byle nie identyczny jak w bramce artnet
 •  maska 255.0.0.0
 • bramy domyślnej nie wpisywać 
ustawienia karty sieciowej dla ip_v4 w systemie Windows 

 
W aplikacji tak wygląda wykryty "PROMYK 1.2" dla ustawionego w PROMYK 1.2 UNIVERSE nr 1  , w ONYX numerowanie jest od 1 nie od zera , więc wyświetla się "2"

 
przykład dla universe nr 10 , w onyx będzie 11


ONYX wykrył zmianę w PROMYK universe na nr 10 i zmienił u siebie na 11 (10+1)


 
Pokaz procedury skonfigurowania "PROMYK 1.2" w programie ONYX OBSIDIAN od wyjęcia z pudełka bramki ARTNET DMX512 , zmiany adresu IP na pulę 2.x.x.x do pojawienia się w aplikacji DMX512 (wersja onyx Full V4.4.1193.0.x64)
 
Na przykładzie bramki ARTNET DMX512 "PROMYK 1.2" dodano fixturę do universe nr 1 (nr 2 dla obsidian ONYX ze względu liczenie od 1 a nie od 0 )

test wyjścia sygnału DMX512 bramki ARTNET "PROMYK 1.2" w aplikacji ONYX OBSIDIAN efekt "rainbow wave"  

 
ONYX OBSIDIAN EFEKT "RED-YELLOW  

ONYX OBSIDIAN dodanie fixtury , konfiguracja ARTNET


wtorek, 22 grudnia 2020

Moduły radiowe DMX512 cz.1 Opis modułu i podłączenie elektryczne do bramki ARTNET DMX512 "PROMYK 1.2"

 Przed świętami dostałem przesyłkę od DJ ZEN, cztery moduły radiowe DMX512 "DMX512 R/T PCB" 

Moduł ten może odbierać jak i nadawać ramkę DMX512 poprzez radio. Jeżeli do nadajnika podłączymy sygnał DMX512 to w sparowanym odbiorniku będzie taki sam sygnał jaki dostarczono do nadajnika.

Moduły  operują na częstotliwości 2,4 GHz (wybór kanału radiowego odbywa się automatycznie z zakresu 1 do 126)  a za pomocą przycisku można zmienić grupę kanał radiowego 1 z 7 ( można zrobić maksymalnie 7 grup) a a dioda RGB bardzo ułatwia określenie numeru grupy poprzez odpowiedni kolor.


Grupa nr  1 to czerwony , druga zielony itp aż do siódmego.


 Tak wygląda przesłany do mnie moduł radiowy (płytka PCB) , akurat zdarzyło się że padł stabilizator 5V/3V3 , ale został wymieniony na [link]

Są różne wersje płytek z tym że działanie jest to samo 

złącze DMX512 jest pod spodem , opisy kabli:

 • czerwony  +5V
 • biały DATA + (A)
 • żółty DATA -  (B)
 • czarny GND 

Kable można przylutować do wyjścia DMX512 a zasilanie pobrać z części magistrali DMX512 za przetwornicą DC-DC , izolowaną , moduł pobiera średnio 50mA przy nadawaniu więc przetwornica nie będzie przeciążona .

spód PROMYK 1.2

 

sposób przylutowania "jedynie słuszny" w "PROMYK 1.2"


moduł osadzony w bramce ARTNET DMX512

Moduł został umiejscowiony w bramce ARTNET, w następnym odcinku zostanie zaprezentowane jak zrobić to w sposób bezpieczny i trwały .

Konfiguracja "ProMYk 1.2" w aplikacji OSRAM pod ANDROID

 

Do testów działania użyto:

 • Promyk 1.2 wersja p12r51 
 • 2 moduły DMX512 radio
 • kula DMX512 LIGHT4ME
 • router ASUS z WIFI
 • smartfon z ANDROID TPLINK 
 • aplikacja DMX512 OSRAM LIGHTING (źródło ARTNET)
 • zasilacz RXN-305D

 Moduły radiowe DMX512 wymagają ciągłego nadawania ramek DMX512 , nie nadają się na tzw "strzały" jednej lub kilku ramek DMX512. Z tego względu aplikacja OSRAM wysyłała w pętli sekwencję wartości DMX512 wcześniej zaprogramowanych w sceny.

 film z testowania modułów radiowych:


W module radio-nadawczym odbiór sygnału dmx512 następuje przez złącze przewodowe modułu co jest pokazane przez miganie diody na czerwono, zaś w module radio-odbiorczym miganiem diody LED na zielono, zaś dane DMX512 wychodzą ze złącza przewodowego i sterują kulą DMX512 (zmiana kolorów , strobo itp)

poniedziałek, 28 września 2020

Rozwiązywanie problemów przy systemach DMX512 i ARTNET (DMX512 & ARTNET TroubleShooting)

             Przy uruchamianiu systemów DMX512 szczególnie przez początkujących zawsze może pojawić się problem. Aby go usunąć należy go zlokalizować , co teoretycznie wydaje się proste ale w praktyce nie wiadomo od czego zacząć.

Parę porad dla wybranych przypadków

 1. Został skonfigurowany prawidłowo program DMX512 a urządzenia nie reagują
  • Sprawdzenie wyjścia DMX512 za pomocą woltomierza
Przykład dla Promyk 1.2 , napięcie na pinach 3 i 2 (czerwony do pinu 3) w stanie gdy sygnał DMX512 nie jest nadawany


Napięcie na złączu w przypadku modeli Promyk 1.xx i open enntec przeważnie jest między 4 - 4.7 V dla stanu spoczynku.

Stan dla nadawania sygnału DMX512, napięcie przeważnie spada poniżej 0V. Jest pomiar niedokładny i zależny od miernika , chodzi o głównie o test a nie pomiar.


Często dla łatwego oznaczenia nadawania sygnału DMX512 stosuje się diodę LED, w przypadku PROMYK 1.xx też tak jest. 

Z tym że dla każdej bramki ARTNET DMX512 sygnał pojawia się wtedy gdy nr Universe z aplikacji DMX512 z nr Universe ustawionym w interfejsie. Dla przypadku promyk 1.2 zapala się zielona lub czerwona dioda LED w pierwszym od lewej otworze obudowy.

Tak samo można sprawdzić kable

  • Bramka ARTNET została skonfigurowana ale brak reakcji urządzeń DMX512 , wyjście DMX512 zostało zweryfikowane pozytywnie wcześniej

 W przypadku bramek Artnet DMX 512 można się posłużyć darmowym narzędziem o potężnych możliwościach.

WIRESHARK i ustawiony filtr na port 6454 i UDP dla przechwytywania ramek ARTNET


Jeśli brak ramek ARTNET to należy sprawdzić czy firewall nie blokuje danej aplikacji DMX512 lub czy ona sama się nie przyblokowała.

Jeśli ramki ARTNET są należy spojrzeć na jaki nr Universe jest nadawany.

więcej o WIRESHARK [link]

skonfigurowany universe nr 1

ustawiony universe nr 1

 


 W niektórych aplikacjach DMX512 nr Universe może być przesunięty o 1 w stosunku do nr Universe względem protokołu ARTNET np : MADRIX

MADRIX


 

 Linki:

 • Instrukcja dla interfejsu KWMATIK "PRO-MYK v1.11" ( ArtNet Dmx512 konwerter) [PDF]
 • Udostępnione pliki CAD w formacie dxf dla obudowy [link]
 • Konfiguracja interfejsów ArtNet DMX512 dla całkowicie zielonych z informatyki na przykładzie "PRO-MYK v1.11" [link]
 • Konfiguracja interfejsu ArtNet DMX512 "PRO-MYK v1.11" w programie MAGICQ CHAMSYS [link]
 • Video-Tutorial o konfiguracji 2048 kanałów dmx512 w QLC+ za pomocą 4 interfejsów "PRO-MYK" i protokołu ART-NET [link]
 • Video-Tutorial: "Konfiguracja ART_NET 2 DMX512 "PRO-MYK" w FREESTYLER od zera do sterowania lampami " [link]
 • Video-Tutorial:"QLC+ Windows konfiguracja z interfejsem ART-NET DMX512 -> pierwsze uruchomienie" [link]
 • Diagnostyka protokołu ArtNet za pomocą programu WIRESHARK [link]
 • Kurs w pięciu odcinkach, Pięć części opisu systemu DMX512 i aplikacji na Android "ArtNet DMX Controller ". Aplikacja prostsza niż QLC+ , coś dla DJ z niewielką ilością sprzętu DMX512 i zwolenników sterowania światłami z tabletu lub komórki. : "System sterowania DMX512 dla każdego. Podstawy interfejsu DMX, oprogramowanie i sprzęt. " [link], [Android app download]

Specification ,Manuals ,Tutorials in English language
 • CAD files for housing of PRO-MYK v1.11 on github [link]
 • Video-Tutorial config 2048 channels in QLC+ using 4 ART-NET /DMX512 interfaces "PRO-MYK" [link]
 • Video-Tutorial: "GETTING STARTED :CONFIG ART-NET / DMX512 "PRO-MYK" in FREESTYLER " [link]
 • Video-Tutorial:"GETTING STARTED: QLC+ Windows config using ART-NET DMX512 PROMYK " [link]
poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Dot2 ONPC konfiguracja z bramką artnet dmx512 PROMYK 1.xx

 W celu sparowania interfejsu / bramki ARTNET DMX512 Promyk 1.xx z aplikacją DOT2 ONPC należy zmienić ustawienia IP  PROMYKA fabryczne na adres z puli 2.x.x.x lub 10.x.x.x. i zapisać konfigurację w pamięci flash bramki (strona konfiguracyjna 192.168.1.22) , po zapisaniu konfiguracji ta strona zmieni adres na 2.0.0.2

przykład ustawień dla puli 2.x.x.x i universe nr 0

następnie dla karty sieciowej należy wpisać adres różny od adresu Promykw ustawieniach DOT2 onpc dla Universe 0 (pierwszy zrzut ekranu z strony konfiguracyjnej) zostawiamy active "ON" , nieużywane UNIVERSE należy wyłączyć

film z konfiguracji PROMYK 1.2 , tutaj użyto adresu 2.0.0.22/8 zamiast /24 jak na zdjęciach wcześniejszych

Test wyjścia DMX512 dla UNIVERSE nr 1


poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Jak producenci urządzeń DMX512 oszukują na wejściach DMX512

 Producenci urządzeń DMX512 używają w swoich urządzeniach sztuczkę aby obniżyć koszty ale zwiększając znacznie prądożerność magistrali DMX512 oraz zmniejszając liczbę urządzeń na linii z 32 do połowy lub mniej . 

Jak wygląda poglądowo wejście sygnału DMX512 wg standardu RS485 pokazano na rysunku niżej.

Strona magistrali DMX512 i części logicznej z procesorem dekodującym sygnał są rozdzielone separacją galwaniczną . Zastosowana jest do tego przetwornica DC/DC izolowana . Do zamiany sygnału różnicowego z magistrali DMX512 na pojedynczy względem masy GND , potem transoptor dostarcza poprzez połączenie optyczne sygnał na drugą stronę.

A jak to robią aby było taniej ?

Teraz jest o wiele prościej i taniej . Odeszła przetwornica DC/DC i konwerter sygnału różnicowego na pojedynczy względem masy. Ale nie ma  nic za darmo. Takie wejście potrzebuje o wiele więcej prądu niż jak przy budowie zgodnej ze sztuką. 

Schemat taniego opto-splittera DMX512 z zastosowaniem transoptora jako wejścia
 

Co to oznacza ? Znaczne większe obciążenie wyjścia interfejsu DMX512 niż przy standardowych wejściach i skrócenie prawidłowego działania magistrali DMX512. Urządzenia DMX512 jak PAR , głowa , laser mogą działać w sposób losowy lub w ogóle nie reagować . 

Czy pomoże wtedy terminator na końcu linii ? Nie , spowoduje jeszcze większe obciążenie prądowe i spadek napięcia poniżej progu wysterowania takiego nietypowego wejścia

Co można zrobić aby działało prawidłowo ? 

 • zwiększyć napięcie zasilania nadajnika DMX512 -  maksymalnie dla układu nadajnika DMX512 można zwiększyć do 5.5V , wtedy napięcie różnicowe między data+/data- osiąga prawie 5V . Jest możliwe dla urządzeń z zewnętrznym zasilaczem a nie USB/DMX512 gdzie napięcie ściśle zależy od gniazda USB i waha się między 4.8V a 5.2V w zależności od komputera. Do tego gniazdo USB ma zazwyczaj mniejszą wydajność prądową od zasilacza zewnętrznego.
 • zastosowanie wzmacniacza/splittera DMX512 - standardowo do linii DMX512 powinno podłączyć się go jako 32-ie urządzenie , ale przy "oszukanych liniach" może to być potrzebny po kilku urządzeniach. Taki wzmacniacz ma swoje zasilanie i retransmituje sygnał DMX512 do nowego segmentu. 
 • USB HUB -  może poprawić napięcie i wydajność prądową dla USB / DMX512

 Dla standardowych wejść urządzeń DMX512 przypada 0,5-2mA obciążenia na każde urządzenie. Przy 32 urządzeniach biorąc najgorszy przypadek wypada 64mA co jest do przyjęcia.

schemat poglądowy magistrali DMX512 bazującej na RS485

Tymczasem dla "oszukanych" wejść wygląda to tak 

Każda dioda emitera optycznego transoptora wymaga co najmniej 10mA aby prawidłowo wysterować optotranzystor po drugiej stronie , czyli przy 6 takich urządzeniach DMX512 mamy około 60mA obciążenia linii , zaś przy 32 urządzeniach aż 320 mA , czyli poza zasięgiem typowych driverów RS485. A terminator Rt o wartości 120 Ohm "dobija" jeszcze całość. 

Do tego każdy kabel DMX512 posiada swoją impedancję a więc zawiera oprócz rezystancji kabla także szerogową indukcyjność i równoległą pojemność

Jak to wpływa na kondycję sygnału DMX512 i prawidłowy odbiór danych? 

Rezystor i dioda reprezentują jedno urządzenie DMX512 z "oszukanym wejściem"

rysunek przedstawia poglądowy i uproszczony model zachowania się linii DMX512. Podane napięcia w podanych punktach są to maksymalne napięcie szczytowe dla sygnału różnicowego które wymusza przepływ prądu przez diodę emitera transoptora. Zakładając że do prawidłowego wysterowania przyjmiemy 3V to odbiorniki w czerwonej ramce już prawidłowo nie dekodują sygnału DMX512. Mogą w ogóle nie reagować lub świecić losowo.

Uwzgledniając jeszcze że każdy kabel i odbiornik DMX512 posiada impedancję a nie tylko rezystancję jak w rzeczywistych warunkach sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Tym bardziej gdy zastosuje się kabli mikrofonowych ,które są zabronione przy DMX512 .

W takim przypadku należy wstawić wzmacniacz(splitter) dla odbiorników DMX512 reprezentowanych przez diody D5-D8 .

Materiały dydaktyczne: