wtorek, 30 grudnia 2014

Konfiguracja interfejsu USB/DMX512 (KWMATIK) na komputerach RASBERRY PI

Konfiguracja interfejsu USB/DMX512 (KWMATIK) na komputerach RASBERRY PI(banana PI)

Interfejs USB<>DMX512 firmy KWMATIK korzysta ze sterowników FTDI stąd żeby były widziane w systemie operacyjnym musi on posiade zainstalowane te sterowniki.

w wersji (po wydaniu komendy uname -a ):
Linux raspberrypi 3.12.35+ #730 PREEMPT Fri Dec 19 18:31:24 GMT 2014 armv6l GNU/Linux 
 sterowniki FTDI są zainstalowane i po podłączeniu urządzenia , jest ono dostępne w systemie, sprawdzenie w konsoli po wydaniu komendy dmesg:

 6553.371899] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 6553.499838] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[ 6553.499876] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 6553.499891] usb 1-1.2: Product: USB/DMX512 KW-MX-0
[ 6553.499905] usb 1-1.2: Manufacturer: KWMATIK
[ 6553.499918] usb 1-1.2: SerialNumber: Widzew1910
[ 6553.563050] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 6553.565048] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 6553.565231] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 6553.582142] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 6553.584283] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 6553.584855] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 6553.585452] usb 1-1.2: Detected FT232RL
[ 6553.585483] usb 1-1.2: Number of endpoints 2
[ 6553.585502] usb 1-1.2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[ 6553.585519] usb 1-1.2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 6553.585533] usb 1-1.2: Setting MaxPacketSize 64
[ 6553.587268] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
 Jeżeli końcówka listingu wskazuje że urządzenie zostało rozpoznane i przypisano mu port szeregowy
ttyUSB0 (plik /dev/ttyUSB0) , opcjonalnie ttyUSB1,ttyUSB2, ttyUSBn itp

następnie aby sprawdzić czy dla użytkownika default-owego "pi" , "$" przy znaku zachęty.
W konsoli wydajemy polecenie:
cat >/dev/ttyUSB0  
 gdy nacisniemy <enter> dioda TX w interfejsie miga , co oznacza że user ma pełen dostęp , zostało instalacja programu do DMX512 (np: QLC+)

gdyby tak nie było należy wyslistować katalog /dev/ i zobaczyć prawa dostępu dla pliku ttyUSB0
w FEDORZE pomaga dodanie bieżącego usera do grupy "dialout" lub "plugdev"

Także można dodać do pliku /etc/udev/rules.d/naszezasady.rules (na prawach roota) :
SUBSYSTEM=="usb|usb_device", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", GROUP="plugdev"
Jeśli po wydaniu komendy "id" dla danego user'a nie ma na liście grupy "plugdev"
to dodajemy usera do grupy "plugdev":
usermod -a -G plugdev nasz_user
Zmiany będą aktywne po reboot systemu.