poniedziałek, 13 września 2021

Mixer cyfrowy i bramka Artnet kontrolowana z jednego laptopa po Wi-Fi

 W celu ułatwienia sobie życia i pracy można spiąć za pomocą sieci LAN mixer cyfrowy i bramkę ARTNET DMX512 za pomocą rutera. 

Na potrzeby przykładu użyto:

  • router TD-W8950N
  • mixer cyfrowy Soundcraft ui16
  • Bramka Artnet DMX512 PROMYK 1.2 DX1/DX2

 Ze względu że nie wszystkie mixery cyfrowe dysponują kartą WI-FI jak wymieniony wyżej w przykładzie użyto połączenia przewodowego po LAN.

Ruter nie musi mieć dostępu do internetu .

Bramka ARTNET jest w konfiguracji fabrycznej . 

Schemat połączenia Ethernet

Jak widać na schemacie punktem centralnym jest ruter do którego wpięty jest po LAN mixer i bramka ARTNET z ustawionymi adresami statycznymi , zaś laptop dla swojej karty WI-FI ma ustawiony adres z użyciem protokołu DHCP, więc jego adres IP to 192.168.1.100 , co zostanie niżej wytłumaczone.

Pierwszym krokiem jest konfiguracja rutera. O ile połączenie WI-FI wraz z hasłami i nazwą SSID uznajemy już ustawione i pomijamy ten fragment jako oczywisty to przejdziemy do ustawień LAN.

ustawienia LAN według instrukcji PDF

Do rutera dostajemy się poprzez jego stronę www konfiguracyjną i dla LAN wpisujemy ustawienia  :

IP Adress : 192.168.1.1

Maska : 255.255.255.0

Można też ustawić zakres przyznawania numerów IP dla serwera DHCP , standardowo jest między 100 a 200 więc dlatego laptop ustawiony z wi-fi i DHCP uzyskuje adres 192.168.1.100.

Wszelkie inne urządzenia IP z ustawionym DHCP będą mieć przydzielane adresy z puli 192.168.1.100-200.

 

ustawienia LAN mixera wg instrukcji PDF

Podstawową zasadą ustalania ręcznego adresu w sieciach LAN jest to że w danej sieci każdy adres musi być unikalny więc został nadany adres 192.168.1.35 z maską 24 bitową czyli 255.255.255.0. Adresy IP jak 192.168.1.22 ,192.168.1.1 , 192.168.1.100 są zarezerwowane dla innych urządzeń i wpisanie takiego samego adresu IP spowoduje błąd sieci.

  Jeśli dla mixera zamiast ustawienia "manual"  wybierze się "DHCP" wtedy zaciągnie on adres z puli DHCP jaka została ustalona w ruterze. Sami decydujemy co jest wygodniejsze na podstawie jak sobie z tym radzi oprogramowanie mixera na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Adres DHCP ma swój czas dzierżawy i zmienia się w zależności od czasu lub wyłączeń zasilania. 

Dla bramki Artnet zaleca się stosowanie statycznych adresów szczególnie gdy używamy dla oszczędzania pasma Wi-FI adresacji UNICAST zamiast BROADCAST

W przykładzie dla freestyler X2 w okienku SETUP

przykład dla laptopa którego karta sieciowa WI-FI przyjęła adres IP 192.168.0.112 i universe 1 . Proszę zwrócić uwagę jaki adres IP jest w okienku NETWORK ADAPTER , nie jest on zgodny z adresem z przykładu! Taka pułapka !  Broadcast adres trzeba wpisać x.x.x.255

Uczulam na Freestyler X2 i jego "głupią " konfigurację ARTNET , jeśli mamy 2 karty sieciowe to wybieramy tą która dotyczy sieci LAN związanej ze sterowaniem oświetleniem. 

Dla laptopa z LAN 192.168.1.x i adresem IP 192.168.1.100 powinno się wybrać taki adres NETWORK ADAPTER i BROADCAST ADRES x.x.x.255. 

Ale jeżeli chcemy oszczędzić pasmo WI-FI i nasza bramka ARTNET ma adres 192.168.1.22 to przechodząc na UNICAST należy wpisać x.x.x.22. Zaś gdybyśmy zmienili adres bramki na powiedzmy 192.168.1.44 to także należy dokonać zmiany na x.x.x.44  . W przypadku adresowania broadcast wpisanie x.x.x.255 oznacza że transmisja ARTNET jest rozpowszechniana do wszystkich adresów sieci , czyli od adresu 192.168.1.1 do 192.168.1.255. 

Inne aplikacje jak np: dot onPC , ONYX wymagają adresacji sieci LAN w zakresie 2.x.x.x lub 10.x.x.x z maską 8 bitową czyli 255.0.0.0, wtedy trzeba zmienić to w ustawieniach rutera , co zostało omówione w tutorialu https://kwmatik.blogspot.com/2021/06/artnet-primary-lan-konfigurowany-w.html


 

 

 

Instrukcje do urządzeń :

  1. router TD-W8950N https://static.tp-link.com/res/down/doc/TD-W8950N_V2_UG.pdf
  2. mixer cyfrowy Soundcraft ui16 https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/soundcraft/ui16/instrukcja?p=2
  3. Bramka Artnet DMX512 PROMYK 1.2 DX1/DX2 https://www.kwmatik.com.pl/artnet_p20.html